På trods af at rent drikkevand er livsnødvendigt for mennesket, tager børn og unge herhjemme i Danmark det for givet, da vi blot kan åbne for vandhanen og få noget rent vand at drikke. Men hele 2/3 af verdensbefolkningen lever under så dårlige kår, at de ikke har adgang til rent drikkevand.

Desværre er dette også et grundlæggende problem i de tamilske landsbyer på Sri Lanka. I 2 forstæder i landsbyen Araali i Vaddukoddai har drikkevandet i brøndene været så forurenede grundet grundvandsforholdene, at det ikke var drikkeegnet. Velhavende familier i området har kunnet betale sig til rent drikkevand, men de fattigste og mest udsatte familier og børn blev svigtet.

VBVO har derfor gennem den seneste måned arbejdet for, at også de fattige familier og dermed også børn har adgang til rent drikkevand i 2 forstæder i Araali. I den ene forstad bor lidt mere end 300 familier og i den anden lidt over 80 familier. Heraf er de fleste børnefamilier. Adgang til rent drikkevand har været et længere problem for familierne og til trods for, at familierne tilsammen har forsøgt at løse problemerne, er det endnu ikke lykkedes.

6

7

VBVO har i en af forstæderne sørget for etablering af et vandpumpeanlæg. I den ene forstad til Araali var grundvandet rent nok til installering af et sådant anlæg. Efter boring af vandhullet, blev vandpumpeanlægget installeret og i slutningen af oktober måned blev anlægget åbnet for områdets ca. 300 familier. Åbningen blev fejret sammen med den tamilske ”Pongal”. Herved sikres rent drikkevand til disse samt til forbipasserende uden omkostning og uden begrænsning.

 2

I den anden mindre forstad er rent grundvand ikke tilgængelig. Derfor har VBVO sørget for at opstille 2 vandtanke af hver 1000 L i forstaden. I samråd med det lokale råd bliver vandtankene dagligt forsynet med vand, så vandtankene altid er fyldt. Vandet transporteres fra mere fjerne områder, hvor det er nemmere tilgængelig. VBVO har sørget for udlevering af vanddunke til de berørte familier i forstaden. I et år vil vandtankene blive forsynet med vand dagligt, uden omkostninger for byens familier. VBVO har sammen med det lokale råd aftalt, at hver familie i byen betaler en mindre vandafgift månedlig, som fremadrettet skal sørge for at vandtankene altid bliver forsynet med rent drikkevand.

1

22

 

Det er en menneskeret at kunne få rent vand og leve under sanitære forhold. Ethvert barn, uanset status og herkomst har ret til rent vand, overlevelse, sundhed og en bedre fremtid. Det er netop børnene der bliver hårdest ramt af urent vand og dårlig sanitet. Begge dele er direkte årsag til de vandbårne sygdomme som maveinfektioner med svær diarre og leverbetændelse, som kan være fatale for specielt de små børn. Rent vand er således vigtig til både forebyggelse mod infektioner og samtidig livsnødvendig for kroppen. VBVO tror og håber på, at dette arbejde har sikret byens borgere mod en hel række sygdomme. Dette arbejde har kun været muligt for VBVO pga. det støtte og bidrag vi får fra vores medlemmer og frivillige.

Categories:

Tags:

Comments are closed