Slider by IWEBIX

Uddannelseshjælp til skolebørn – samarbejde med Århus Tamilsk Skole
VBVO har i samarbejde med Århus Tamilsk Skole allerede sidste år indledt et projekt for at hjælpe børn på Sri Lanka med deres uddannelse. Projektet går ud på, at to ”uddannelsesstøtter” med erfaring i arbejde med børn, ”holder” øje med hvordan det går med børnenes uddannelse og hvorledes deres indlæring... 
Continue Comments Off on Uddannelseshjælp til skolebørn – samarbejde med Århus Tamilsk Skole
Tamilske organisationer støtter børnenes uddannelse på Sri Lanka
VBVO er startet på et nyt projekt. Projektet skal hjælpe endnu flere børn til skolegang uden afbrydelser pga. økonomiske trængsler. Mange af jer kender allerede vores ”VBVO fadder ” projekt, hvor flere af vores medlemmer støtter et barns uddannelse med månedlig bidrag. Det nye projekt er et led i samme koncept,... 
Continue Comments Off on Tamilske organisationer støtter børnenes uddannelse på Sri Lanka
Så er vi i VBVO tilbage med en opdatering på vores såkaldte “livelihood”-projekt, hvor vi har doneret penge til ti kvindelige forsørgere af hårdt ramte børnefamilier i Achchuveli-området. Målet med donationen (30000 rupees per familie) er at give familierne, som lever under fattigdomsgrænsen, den... 
Continue Comments Off on Livelihood – projekt med succes – opfølgning
Fødselsdage fejres med børn på Sri Lanka - Asmiya og Jensika
I anledning af Asmiyas fødselsdag valgte hendes fader, Rajan at fejre fødselsdagen gennem VBVOs projekt Del Glæden. Rajan og familien valgte at donere bøger og penalhuse til 9 elever i 6. klasse på skolen Yaal Araali Valliammai, Vaddukoddai. Disse børn lever i deres dagligdag sammen med deres familier med fattigdommen... 
Continue Comments Off on Fødselsdage fejres med børn på Sri Lanka – Asmiya og Jensika
IT-undervisning med succes - Kursus gennemført af 1. hold
I starten af dette år gik vi i VBVO i gang med vores projekt: ”Gratis IT-undervisning”. Projektet blev opstartet i Alampil i Mullaitheevu-distriktet på Sri Lanka. Formålet var at give unge med økonomisk trænge kår flere IT-færdigheder, som ville gavne dem i deres fremtid. Specielt var det unge i de sidste... 
Continue Comments Off on IT-undervisning med succes – Kursus gennemført af 1. hold
VBVO donerer penge til 10 hårdt ramte børnefamilier
I slutningen af april 2014 afholdt VBVO det årlige velgørenhedsarrangement Thiththikkum. Ligesom sidste år, var det også en succes dette år. Overskuddet fra arrangementet skal som nævnt i et tidligere indlæg gå til opstart af nye projekter, som fremmer levekårene for socialt udsatte børn i verden, særligt... 
Continue Comments Off on VBVO donerer penge til 10 hårdt ramte børnefamilier
Copyright © 2011 Verdens Børns Velfærdsorganisation. All rights reserved.