Beklager, hjemmesiden er under udvikling.....

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

VBVO - REVIEW 2021
  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

ILANTHALIR

ILANTHALIR

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
DEL GLÆDEN

DEL GLÆDEN

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
VBVO-FADDER

VBVO-FADDER

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
TIL MINDE FOR

TIL MINDE FOR

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More

Ilanthalir blomstrer frem i Akkaraipattu

VBVO har åbnet det fjerde Ilanthalir undervisningscenter på Sri Lanka – denne gang i byen Akkaraipattu i Amparai-distriktet. Centeret er lokaliseret på to eksisterende skoler i Akkaraipattu – Sri Ramakrisna National School i Alayadivempu og T/K Perunavalar Viddiyalayam i Kolavil. Ligesom de øvrige tre Ilanthalir undervisningscentre er undervisningen her også gratis eftermiddagsundervisning for børn, der normalt ikke har råd til at modtage ekstra undervisning.

billede_1

Derfor har én af VBVOs lokale koordinatorer i Ambarai i samarbejde med en universitetsprofessor og undervisere på de pågældende to skoler udvalgt en gruppe elever, der får adgang til undervisningen. I alt er 62 elever fra 3.-6. klassetrin udvalgt. Disse børn kommer fra fattige familier. Nogle af forældrene er analfabeter og kan ikke hjælpe børnene fagligt, andre er forældreløse mens de resterende kommer fra familier, hvor forældrene ikke er interesserede i deres skolegang. Med gratis eftermiddagsundervisning kan disse børn nu få hjælp til deres skolegang.

Ilanthalir undervisningscenter eksisterer også i byerne Oddusuddan, Visvamadu og Maanikkamadu og huser på nuværende tidspunkt i alt 407 elever. Hos VBVO håber vi på at kunne nå ud til flere byer, så vi kan hjælpe endnu flere børn.

slide2

Hjælp til opstart af erhverv – hjælp til selvhjælp

I VBVO forsøger vi så vidt muligt at hjælpe fattige familier med at komme videre i livet via hjælp til selvhjælp-konceptet, så de ikke er afhængig af hjælp udefra i fremtiden. Det afgørende er, at familierne får værktøjer at arbejde med, så deres levestandard bliver forbedret. Målet er, at de efter projektperioden kan forsørge sig selv.

Projektet ”Revolving Loan” er netop et eksempel på, hvordan dette kan blive en realitet. VBVO har opsøgt familier, der har særligt brug for af hjælp til selvhjælp. Familierne får doneret 30.000 srilankanske rupees, som skal bruges til at investere i et erhverv, som familierne måske har erfaring med. Der knyttes observatører på hvert investeringsprojekt, som familierne kan få løbende rådgivning fra. Pengene, som familierne får, fungerer som lån uden renter, som de inden for et års tid tilbagetaler til en pulje, der bliver brugt til at hjælpe nye familier.

pic_1

Vi startede dette projekt tilbage i 2014 i Jaffna. Her blev 30 familier med kvinden som hovedforsøger udvalgt til at modtage hjælpen. Det viste sig, at familierne i løbet af et år kunne forsørge sig selv samtidig med, at de også kunne tilbagebetale pengene til hjælpepuljen. Grundet projektets succes fortsatte vi samme koncept i 2015-2016 med 30 nye familier. Og vi er nu for 3. gang i gang med projektet i Jaffna. Denne gang begyndte projektet i efteråret 2016 og skal forløbe til vinter 2016. VBVO får løbende status over alle 30 familier og dermed projektets fremgang. Foreløbigt ser det lovende ud ligesom de forgangene år.

pic_2

Der menes at være omkring 90.000 tamilske enker på Sri Lanka efter krigen. Derfor har vi særligt fokus på familier med kvinden som forsørger, da de er mere udsatte og lever under meget fattige forhold. VBVO håber på, at vi i løbet af de kommende måneder kan yde hjælp til flere familier under samme koncept – også andre steder på Sri Lanka.

Ny bygning skaber nye muligheder – VBVO donerer til førskolebørn

Kalaimagal førskole er lokaliseret i byen Udaiyarkattu i Mullaitheevu-distriktet i den østlige del af Sri Lanka. Førskolen er én af mange skoler, som efter krigen har haft det svært ved at få tilstrækkelige midler til at få skolen genopbygget. VBVO har bidraget til opførelsen af en ny bygning.  

Før krigen husede skolen op mod 80 førskolebørn, mens deres forældre arbejdede. Børnene fik meget tid til at lege og blev samtidig undervist i almene fag som tamilsk og matematik. Skolen blev dengang vedligeholdt gennem midler fra tamilske organisationer i den nordøstlige del af Sri Lanka. Under krigen blev netop denne skole ramt af flere bombeangreb, der forårsagede store skader på både bygningen og det omkringliggende område.


img_00111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom førskolens ledelse har forsøgt at skaffe midler til genopbygning, har dette ikke været muligt i de nu 7 år, som er passeret siden krigens afslutning. De mange år har medført forværring i den grad, at det ikke længere er forsvarligt at undervise i bygningen. Man har været bange for, at bygningen skulle styrte sammen under undervisning. De 50 børn i førskolen har været nødsaget til at modtage undervisning i naturen uden rigtig beskyttelse mod hverken den bagende sol eller til tider voldsomme regn.

VBVO besluttede derfor at donere til opførelsen af en ny bygning til førskolen. De nye faciliteter blev også finansieret af børnenes forældre samt skolens bestyrelse, så alle var fælles om projektet.

img_00141img_00061

 

 

 

 

 

 

dsc00079

dsc00078-copy

 

 

 

 

 

 

Bygningen er nu indviet, og børnene kan nu modtage undervisning i et godt fysisk miljø. Til selve indvielsen fik VBVO doneret nye skoletasker til alle førskolens børn. Der blev holdt taler og nogle af førskolens børn dansede den tamilske, klassiske dans. Som tak for donationen fik VBVO tildelt en skrivelse fra skolens bestyrelse.

dsc00126

dsc00235

Krigen har medført store skader også på andre undervisnings- og uddannelsesfaciliteter i de tamilske områder. Ødelæggelserne påvirker naturligvis børnene. VBVO håber derfor på, at vores medlemmer vil være med til at støtte flere lignende projekter, så vi sammen kan forbedre undervisningsforholdene for børnene.

Regnskabsoversigt – Thiththikkum 2016

VBVOs velgørenhedsarrangement, Thiththikkum, afholdes hvert år i løbet af foråret. Vi afholder arrangementet for at skaffe økonomiske midler til VBVOs projekter på Sri Lanka. Det meste af overskuddet går til vores undervisningscentre, Ilanthalir, mens de øvrige penge går til andre projekter, der også hjælper fattige børn og deres forældre.

Her offentliggør vi en oversigt over regnskabet fra årets Thiththikkum. Overskuddet blev 124.333,00 kr. Den samlede indtægt blev 175.030,00 kr., hvor størstedelen kom fra billetsalget. Dertil er der sponsorater og overskud fra kantinen. Den samlede udgift blev 50.697,00 kr., som gik til scene, lyd, lys, reklame, kantine, transport og artister. Oversigt i grafisk form kan ses af nedenfor. Et detaljeret regnskab vil naturligvis blive fremlagt til VBVOs generalforsamling, da dette skal betragtes som en midlertidig.

Indtægter_1

Udgifter_1VBVO vil gerne takke alle frivillige kræfter og alle de talentfulde tamilske artister, der har været med til at støtte op omkring Thiththikkum 2016. Vi vil samtidig meddele, at vi med dette overskud har fået åbnet endnu et undervisningscenter på Sri Lanka. Denne gang i den nordlige del af distriktet Amparai i byen Akkaraipatti. Endnu en fattig tamilsk by med mange børn, som ikke er i stand til at modtage den nødvendige undervisningshjælp pga. deres familiers økonomiske forhold. Det vil dermed være det 4. undervisningscenter, som VBVO åbner på Sri Lanka – samlet set nu med knap 500 børn, som modtager undervisning.

VBVO vil snarest udgive indlæg omkring ILANTHALIR – AKKARAIPATTI. Følg os derfor her på hjemmesiden samt via vores facebookside. Hvis du vil være med til at støtte vores projekter, kan du se nærmere under fanen sådan støtter du.

Kørestole fra VBVO giver håb for en bedre fremtid

Janusa er en 4. klasses pige, som altid har været glad for at gå i skole. Dog har Janusa et medfødt fysisk handicap, der gør, at hun ikke er i stand til at gå selv. Det har betydet, at hendes forældre har måttet bære hende frem og tilbage mellem skole og hjem. Familien er økonomisk dårligst stillet, og har ikke haft ressourcerne til hverken at købe en kørestol eller arrangere transport, der kan transportere Janusa. Efterhånden som hun er vokset, er det blevet mere og mere udfordrende for forældrene at bære hende, og de har nu opgivet at få hende frem og tilbage, fordi hun simpelthen er blevet for tung. Konsekvensen heraf er, at Janusa må stoppe sin skolegang og i stedet må blive derhjemme, da der ingen alternativer er. Skolens rektor gjorde VBVO opmærksom på situationen, og da muligheden bød sig valgte VBVO at donere en kørestol, der giver Janusa den mobilitet, hun behøver. Forældrene har længere ikke det press på deres skuldre.

IMG_0119 (1)

IMG_0116 (2)

En tamilsk mand ved navn Sathiskumar har også modtaget en kørestol fra VBVO. I modsætning til Janusa mistede han benet under krigen og førligheden fra underlivet og nedefter. Sathiskumar bor til dagligt med sine kone og deres søn i Killinochchi, men hans skade har haft en afgørende betydning for familiens hver-dag, da han fungerede som familiens hovedforsørger indtil hændelsen. Det er VBVOs håb, at kørestolen vil mindske familiens udfordringer, så de lettere kan få hverdagen til at fungere.

kørestole donation (4)

DSC00066

En hel del tamilske børn og mænd lever i dag på Sri Lanka under samme vilkår som Janusa og Sathiskumar. Det er især krigens ødelæg-gelser, der har medført de fysiske han-dikaps og ødelagt indtægtsgrundlaget for mange tamilske familier.

I VBVO er vi glade for, at vi fik muligheden for at donere disse kørestole. Vi vil forsøge at støt-te flere, der har lig-nende behov, med det for-mål at give dem bedre mulig-heder for at klare deres udfordringer i dagligdagen.

Thiththikkum 2016 – Billeder

VBVOs årlige velgørenhedsarrangement THITHTHIKKUM 2016 blev vanen tro også en stor succes denne gang. D. 16. april samledes tamilere fra hele landet for at se en masse unge tamilske talenter optræde med musik, dans, taler og drama. Alt sammen med det formål at få indsamlet overskud til VBVO, så VBVOs velgørenhedsarbejde også i 2016 kan fortsætte med stor succes.

Så kan billederne ses på vores facebookside.

Thiththikkum2