Beklager, hjemmesiden er under udvikling.....

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.

VBVO - REVIEW 2021
  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

  • Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing.

ILANTHALIR

ILANTHALIR

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
DEL GLÆDEN

DEL GLÆDEN

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
VBVO-FADDER

VBVO-FADDER

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More
TIL MINDE FOR

TIL MINDE FOR

Nullam posuere felis a lacus tempor eget dignissim arcu adipiscing. Donec est est, rutrum vitae bibendum vel, suscipit non metus.
Read More

VBVO hjælper 12 fattige familier ud af fattigdom i Pallai – Killinochchi

VAALVATHARAM er det projekt, hvormed VBVO forsøger at hjælpe sårebare familier ud af fattigdom. Fremgangsmåden er, at fattige familier identificeres af VBVOs medarbejdere på Sri Lanka, hvorefter de får doneret et beløb til etablering af et mindre familieerhverv. Målet er at sikre familierne en fast indtægt, hvorved deres levestandard højnes fra udgangspunktet.

Killinochchi er ét af de distrikter, som har været meget berørt af krigen. Krigens ødelæggelse præger fortsat de tamilske familiers liv. Således lever mange tamilske familier fortsat uden tag over hovedet og uden nogen fast indtægt. De tamilske familier her har haft krigen helt tæt på, hvorfor mange af familierne har mistet én eller flere af deres familiemedlemmer under krigen. Hos hovedparten af familierne er det familiens overhoved, hvorfor disse familier netop er endnu mere sårbare.

 

 

Pallai er hovedbyen i Pachchillaipalli, som man herhjemme nok vil betegne som kommune. Pachchillaipalli er den mindste kommune i Killinochchi distrikt. VBVO valgte i først omgang at hjælpe 12 familier i Pallai med vores VAALVATHARAM projekt. Familierne blev alle identificeret af vores hjælpere og efter grundig information omkring formålet med projektet, fik alle 12 familier tildelt en donation på 30.000 LKR hver. Forinden havde alle familier allerede valgt hvilke erhverv/investering de gerne ville foretage sig. De fleste af familierne har valgt at forsøge med hønsegård. Enkelte familier har valgt at forsøge med en malkeko eller geder.

 

 

Det næste i processen er, at VBVOs medarbejdere i løbet af de næste par måneder vil følge op på familierne. Her vil familierne dels få vejledning og hjælp med at komme i gang samt opretholde deres erhverv. Opfølgningsperioden er et år og VBVO håber på, at disse 12 familier vil få en fast indtægt gennem deres lille erhverv til den tid.

Dimissionsfest for afgangselever (OL) – ILANTHALIR

VBVO driver 5 frie undervisningscentre på Sri Lanka i dag. Det største af disse er placeret i byen Oddussuddan i distriktet Mullaitheevu. Knap 250 børn fra fattige hjemmeforhold i de nærliggende byer får gratis eftermiddagsundervisning på centret, som supplement til deres skoleundervisning. Antal af elever på centeret siden dens begyndelse har varieret, men elever i de øverste klassetrin er kun stigende. Og ILANTHALIR centeret afholdte i denne måned en lille æresfest for netop de elever, som færdiggjorde deres 11. klassetrin – også kaldet OL (ordinary level).

 

I alt 39 elever har gennem dette skoleår fulgt undervisningen, som ILANTHALIR centeret i Oddussuddan har tilbudt dem gratis. Og disse 39 elever har netop bestået deres eksamen, hvoraf 4 elever har bestået med ekstraordinær udmærkelse. Alle 39 elever blev inviteret sammen med deres forældre til en dimissionsfest, hvor de blev lykønsket med en medalje for deres eksamen fra ILANTHALIR’s bestyrelse. Derudover fik eleverne doneret skolemateriale til deres videre skolegang.

I løbet af festen blev der udtrykt ønske fra flere elever samt forældre, at ILANTHALIR centeret også burde få undervisningen op at stå for 12. klassetrin – også kaldet AL (advanced level). Dette svarer til det danske gymnasiumniveau. Består man således 12. klassetrin bliver eleverne studenter og kan afhængig af deres karakterer vælge en videregående uddannelse. På nuværende tidspunkt kører flere af 12. klasses elever fra omegnen langt med bus for at få eftermiddagsundervisning. Ønsket blev taget til efterretning af bestyrelsen, som sammen med VBVO allerede har indledt arbejdet med at vurdere om det muligt.

Dagen blev afsluttet med en festmåltid til alle de fremmødte.

Thiththikkum 2018 – Årets Tamilske Velgørenhedsfest

D. 7. april 2018 blev VBVOs årlige velgørenhedsarrangement Thithikkum Kalaimaalai afholdt. På tværs af generationer og kunstneriske interesser blev i alt 700 tamilere underholdt med indslag fra de dansk-tamilske artister.

Med fælles lyset optændt af VBVO bestyrelsesmedlem Gunaratnam Kanagasabai blev arrangement skudt i gang på Lundgårdskolen i Herning. Artisternes indslag var med tamilsk traditionel dans, western dans, musik, sang og drama. Der var både underholdning til de barnlige sjæle og de mere ældre generationer.  

Imellem indslagene blev alle de fremmødte informeret om VBVOs arbejde i hjemlandet gennem dokumentarer og interviews af undervisere og skolebørn fra VBVOs undervisningscentre samt fra nogle af de familier, som har modtaget hjælp gennem VBVOs  Vaalvatharam projekt. Seerne fik desuden præsentateret VBVOs arbejde og økonomi i 2017 af VBVOs næstformand Sathursan Sivasubramaniyam.

Som noget nyt til dette års Thiththikkum blev alle de fremmødte underholdt med en Kahoot-konkurrence. Hele 89 af de fremmødte deltog via deres smart device i konkurrencen, hvor alle spørgsmål omhandlede VBVO. I alt blev der stillet 15 spørgsmål og vinderen løb af med et gavekort til Guldsmed Bruno med 13 rigtige på hurtigst tid.     

Det store fremmøde igen i år var et udtryk for en voksende støtte og opbakning til VBVOs primære mål – nemlig at forbedre levevilkårene for de socialt udsatte og krigsramte børn og børnefamilier på Sri Lanka. Takket være alle de som støttede op omkring Thithikkum Kalaimaalai – fra sponsorer til artister og fra de enkelte hjælpere til de hjælpende organisationer – kan vi i VBVO fortsætte vores gode arbejde med det ønske om at gøre en forskel for endnu flere børn og børnefamilier. 

Vi siger tak til alle jer –  vores uundværlige frivillige hænder. Og vi ses igen næste år til et endnu et brag af en fest i velgørenhedens ånd.

Ilanthalir i Oddusuddan udtages til “e-kalvi”

JUGA-VICTORIA Inc. er en organisation med hovedsæde i Australien og stiftet af tamilske studerende. Organisation arbejder for at forbedre undervisningen i de tamilske områder på Sri Lanka. JUGA-VICTORIA Inc genneføre årligt projektet “e-Kalvi”. Projektet går ud på at udvælge enkelte undervisnings-centre på Sri Lanka, hvor børnene får kendskab til det at anvende digitale medier i undervisningen.

I løbet af vinter 2017 ansøgte VBVOs Ilanthalir i Oddusuddan om at blive udtaget. Kravene til udtagelse er bl.a. at centrene er velfungerende og at der er mulighed for at implementere de digitale værktøjer i undervisningen.

Her i 2018 blev Ilanthalir i Oddusuddan udvalgt og i løbet af februar måned ankom holdet fra JUGA-VICTORIA Inc. til vores undervisningscenter. De brugte 2 hele dag med børnene, hvor børnene fik kendskab til at arbejde med IPads samt computer. Undervisningen var primært målrettet de ældste elever på henholdsvis 10. og 11. klassetrin.

Første dag tog børnene rigtigt godt imod de digitale medier og undervisningen gennem dem. Næste dag ankom holdet med en række digitale materialer som de donerede til Ilanthalir i Oddusuddan til en værdi af lidt over 5000 danske kroner. Materialerne var bl.a. én bærbar computer, én multifunktions printer, IPads, videomateriale til undervisning samt e-bøger til undervisning.

VBVO betragter selve udtagelse som en succes og anderkendelse af det gode arbejde bag Ilanthalir i Oddusuddan specielt af bestyrelsen og holdet på Sri Lanka. Ilanthalir i Oddusuddan vil fremadrettet forsøge at anvende de donerede digitale materialer mere og mere i undervisning.

Ny og forbedret undervisningsbygning – ILANTHALIR

I denne måned kunne børnene samt underviserne på VBVOs ILANTHALIR i Oddusuddan glæde sig over en ny og forbedret bygning. Bygningen har været længe tiltrængt pga. de stadige dårligere vejrforhold om efteråret.


IlANTHALIR i Oddusuddan er VBVOs første undervisningscenter. Det blev oprettet tilbage i 2015 og i dag får mere end 250 elever gratis eftermiddagsundervisning daglig. Bygningerne som undervisningen foregår i ved ILANTHALIR i Oddussuddan er udelukkende primitive hytter. Dvs. der er ingen gulvfundament og taget holdes oppe af træstolper.  Dette har betydet at bygningerne udelukkende har kunnet give ly for solen, men ikke for regn og blæst i de voldsomme efterårsmåneder. Renovation og udbedring af undervisningsbygningerne har derfor været tiltrængt gennem længere tid.

I løbet af oktober måned fik ILANTHALIRs bestyrelsen midler fra VBVO til at udbedre bygningerne og gennem de sidste 2 måneder har ILANTHALIRs lokale bestyrelse samt elevernes forældre været i gang med at arbejde. Sammen med de faglige bygningsarbejderne har forældrene og bestyrelsen på skift været til rådighed med arbejdskræft. Det har man gjort, da man betragter ILANTHALIR centret som et fællesprojekt.

I dag står de nye og forbedrede bygninger klar og undervisningen foregår nu i sikker læ for regn og vind. Billederne er fra åbningen af den nye større bygning.

Vaalvatharam – Hjælp til 10 familier i Mullaitheevu

VBVO har i løbet af 2017 forsøgt at hjælpe 90 sårbare familier ud af fattigdom. 10 af disse kommer fra Mullaitheevu distriktet.

I landsbyen Karaithurai Pattu i Mullaitheevu distriktet blev 10 familier som lever i fattigdom udvalgt. De 10 udvalgte familier fik muligheden for at påbegynde et erhverv eller forbedre deres allerede eksisterende erhverv ved hjælp af projektet VAALVATHARAM fra VBVO. Familierne i denne landsby lever af landbrug, fiskeri og husdyr som høns, geder og køer. Projektet VAALVATHARAM er igangsat for at hjælpe de fattige familier ud af fattigdom ved at give dem en fast indkomst til at dække deres dagligdagsforbrug og deres børns skolegang.

Den 9. maj 2017 blev i alt 300.000 srilankanske rupees doneret til ti udvalgte familier. Hver familie modtog 30.000 srilankanske rupees for at opstarte et erhverv. Donationen blev givet på en sådan måde, at familierne fik doneret pengene efter grundig snak om deres formål og mulighed for at øge deres daglig indkomst. Endvidere blev familierne informeret om, at de skal betragte donationen som et lån uden renter over de næste 1 til 1,5 år samt at det tilbagebetalte vil gå til at hjælpe yderligere 10 familier ud af fattigdom. Denne motivation har VBVO erfaret er nødvendig for at familierne får optimal udnyttelse af donationen. Donation til disse 10 familier har VBVO modtaget fra foreningen DET SØDE HJERTE med hovedsæde i Holbæk.

De sidste måneder har VBVOs medarbejdere været forbi familierne og set forholdende samt vejledt dem ift. deres fremskridt og udfordringer. Nedenstående er en kort opsamling af nogle af de udvalgte familiers  situation i løbet oktober/november måned.

1. Sathyamoorthy Kuganeesarasa – HØNS

I krigen mistede Sathyamoorthy sit venstre ben og lever nu sammen med sin kone og fire børn. Tre ud af de fire børn går i skole. Familien har ingen fast arbejde og har derfor utiltrækkelig indkomst til at dække alle familiens basale udgifter. Igennem VBVOs donation har Sathyamoorthy fået oprettet en hønsegård med lidt over 10 høns. Han sælger nu både æg og kyllinger. Desuden benyttes æggene også i familiens mad.  Har får nu tilstrækkelig indkomst til familiens daglige mad og børnenes skoleudgifter. Desuden er han i stand allerede i gang med at tilbagebetale til puljen.

2. Thiruloganathan Cecilia Mariaranjitham – FISKERI

Familien består af fem personer, hvor 3 af dem er børn som alle går i skole. Cecilias mand er kommet til skade i krigen og har mange smerter fra kroppen. Familien er meget fattig og engang den daglig mad er en selvfølge. Gennem projektet VAALVATHARAM har familien købt fiskenet og følges med andre for at fiske. På grund af efterårets uvejr har familien ikke fisket i tilstrækkelig grad. Dette har resulteret i, at familien ikke har fået optimalt udbytte af fiskenettet og dermed heller ikke været i stand til at få en fast indkomst. VBVO har givet familien yderligere økonomisk støtte, for at sikre daglig mad på bordet de næste 1-2 mdr. Familien forventer at fiskeriet går bedre, når vejrforholdene bedres  i løbet af foråret.

3. Arulramesh Meridayana – GEDER

Familien består af to voksne og tre børn. To af børnene går i skole henholdsvis i tredjeklasse og børnehaveklasse. Ægtemanden har ingen fast arbejde og har fysiske mén, men forsøger at udfører ufaglært arbejde, når han får det tilbudt. Gennem projektet VAALVATHARAM har familien købt en ged og en buk. Familien har endnu ikke fået nogen sikker fast indkomst, da de venter på gedekid. I følge familien vil salg af én gedekid dække familiens daglig behov i op til 2-3 mdr.

4. Susilainaathan Shanthiny – JORDNØDDER

Familien består af to voksne og to børn. Børnene går i skole. Manden har mistet følelserne i benene og kan derfor ikke arbejde. Familien har jord som de dyrker, men har utilstrækkelig udbytte. De har forsøgt at dyrke jordnødder. Gennem projektet VAALVATHARAM har familien købt en maskine, der hjælpe dem med at vande jorden på en optimalt vis. Deres høst og salg af jordnødder er blevet væsentlig bedre efter denne optimering. Nu får familien en fast indkomst til at dække deres daglig behov. Yderligere er familien allerede begyndt at tilbagebetale til puljen.

Information om de yderligere familier og billeder af familierne kan ses på følgende link. VBVO takker desuden foreningen Det Søde Hjerte for deres donation og trofaste støtte.

VAALVATHARAM – MULLAITHEEVU