VBVO-Fadder

VBVO-FADDER – Det årlige møde med VBVO-Børnene

VBVO-Fadder projektet har til formål at understøtte børn fra fattige familier under deres skolegang, så børnene alene kan koncentrere sig om dannelsen. VBVO hjælper i dag 180 børn med månedlig økonomisk støtte til skoleudgifter gennem VBVO-Fadder.  

Mange børn på Sri Lanka mangler de optimale forhold under deres uddannelse på grund af familiernes fattigdom. Hovedparten af familierne kan alene skaffe sig mad med deres daglige indtægt og har derfor sjældent overskud i økonomien til også at købe de optimale skoleremedier til børnenes skolegang. Dette går ud over børnene uddannelse og dermed også børnenes fremtid. På Sri Lanka er der fri offentlig skolegang, men familierne skal selv sørger for skoleremedier inkl. skoleuniform til børnene. Nogle skoler er så strenge, at man ikke må deltage i undervisningen uden korrekt skoleuniform. I de ældre klassertrin kan der yderligere være udgifter til transport og bolig, specielt hvis børnene læser langt væk fra deres bosted. Herudover går alle skolebørn på Sri Lanka til privat undervisningshjælp efter skole og i weekenderne. Disse undervisningshjælp foregår altid i privat regi, hvorfor børnefamilierne også må forsøge at skaffe penge til dette.

VBVO-Fadder projektet er netop fungerende for at imødekomme nogle af disse udgifter hos de fattige familier og dermed forbedre uddannelsessituationen for børnene og studerende. Gennem VBVO-Fadder hjælper man som Fadder et VBVO-Barn med regelmæssig støtte til dets skoleudgifter. Fadderen får kontaktoplysninger på barnet og kan kontakte barnet. Barnet sørger for at skrive 1-2 breve til fadderen i løbet af året og alle VBVO-Fadder får tildelt et digitalmappe, hvori oplysningerne om børnene og deres breve vil være at finde. Disse oplysninger kan tilgås til enhver tid.

Én gang om året samles børnene med deres familier ét central sted, hvor VBVO-hjælpere informerer dem om projektet samt evt. uregelmæssigheder i kommunikationen, som vi ønsker at optimere. Derudover har børnene og deres forældre også mulighed for at tilkendegive deres bekymringer og invendinger. Børnene plejer desuden til dette denne begivenhed skrive et brev til deres respektive VBVO-Fadder her i Danmark. Se et af brevene her – Abinaya.

Hvis man ønsker at støtte skolegangen gennem VBVO-Fadder, kan man blive medlem af VBVO via dette link: Medlemsskab.

Tamilske organisationer og firmaer støtter udsatte børns uddannelse

Tamilske organisationer og firmaer i Danmark støtter 74 udsatte børns skolegang gennem projektet VBVO-fadder.

Selvom der er gratis adgang til grundskolen på Sri Lanka, er det ikke alle børn, som har de optimale betingelser for læring. Det skyldes, at familierne har udgifter forbundet med skoleuniformer, privat eftermiddagsundervisning, basale skoleredskaber, skoleudflugter m.m. Selvom det lyder banalt for os i Danmark, har mange børnefamilier på Sri Lanka ikke økonomisk råderum til at kunne dække udgifterne. En afgørende årsag er krigens ødelæggelser, der har gjort det svært for familierne at vende tilbage til deres liv.

For at afhjælpe dette problem har VBVO gennem projektet VBVO-fadder sikret betingelserne for at organisationer og firmaer i Danmark kan støtte børn og unge økonomisk gennem deres skolegang og uddannelse, hvor de basale betingelser for læring er opfyldt. Hjælpen går særligt til børn og unge, der kommer fra krigsramte familier, og hvor uddannelsen her er en udvej fra fattigdommen og de traumatiske oplevelser fra krigen.

I dag bliver i alt 74 børn på Sri Lanka støttet med et månedligt bidrag fra syv tamilske organisationer og private firmaer i Danmark. Fælles for disse 74 børn er, at de kommer fra fattige kår eller har mistet deres forældre pga. krigen. Støtten som børnene modtager gennem VBVO går udelukkende til børnenes uddannelsesudgifter. Børnene kan herved fokusere på deres læsning uden bekymringer om huller i skoleuniformen, manglende skriveredskaber eller penge til eftermiddagsundervisning.

For at holde os opdateret omkring udbyttet af støtten modtager VBVO løbende en statusrapport om børnenes udvikling. I statusrapporten indgår desuden karakterblad på de enkelte børn. Bidragsyderne modtager disse informationer regelmæssigt, og i disse rapporter fremgår det tydeligt, at børnenes gennemsnitslige niveau for størsteparten bliver bedre og bedre.

VBVO tror på, at uddannelse er det rigtige sted at investere for på lang sigt at få det pågældende barn og barnets familie ud af fattigdommen. Vi håber derfor på, at endnu flere organisationer og private virksomheder vil være med til at støtte børnene på Sri Lanka gennem VBVO-fadder.

DSC01318 DSC01323 DSC01305 DSC01296 DSC01315 DSC01307 DSC01293 DSC01290 DSC01285 DSC01279 DSC01282

NC Elektronik sponserer udflugt til Jaffna-halvøen

NC Elektronik sponserer udflugt til Jaffna-halvøen

VBVO fik arrangeret en udflugt for fattige og forældreløse tamilske børn og unge. Disse børn går på skoler, der ikke har råd til udflugter. Men med donation fra NC Elektronik i Danmark kunne VBVO finansiere projektet.

Udflugten skulle gå til Jaffna-halvøen, hvor de skulle se en række seværdigheder. Grundet kraftig regn og oversvømmelser på dagen havde deltagerne – i alt 31 børn og unge samt forældre – vanskeligheder med transporten. Det lykkedes dog trods en del udfordringer at nå frem til et forsamlingssted i Kokkuvil, hvor deltagerne fik morgenmad og deltog i en workshop.

Herefter mødte børnene medicinstuderende og nyuddannede læger fra Jaffna Medical College. Her kunne børnene dels spørge  spørge ind til faget samt til sundhedsrelaterede spørgsmål. Desuden blev børnene undervist i almen sygdomsforebyggelse.

Teching1_1  NC_ELEKTRONIK

teching3  Teching4

Efterfølgende blev alle børnene transporteret i bus til Jaffna borgen. Borgen blev bygget tilbage i 1618 under det portugigske invasion. Efterfølgende blev det erobret af hollænderne og i 1795 overtaget af briterne. Borgen er den eneste store militæreborg på øen. I dag er den ikke fungerende og ruinerne fungere som et turistmål. Børnene fik rigeligt med tid på borgen, hvor de også kunne læse på store plakater omkring borgens forhistorie.

På_Vej_1  På_Vej

 

Borgen2  Borgen4

Borgen1  Borgen3

Frokost

Derefter fik børnene tildelt forkost. Til sidst blev børnene samlet, hvor de blev bedt    om at skrive takkebrev til deres VBVO Fadder. Disse børn er nemlig med I VBVOs Fadder projekt, hvor børnene får støtte til deres uddannelse gennem månedlig økonomisk støtte. Desværre tillod vejrforhold ikke, at børnene kunne se de øvrige planlagte seværdigheder på Jaffna-halvøen. Til trods for dette havde børnene en god og oplevelsesrig dag.

VBVO takker NC Elektronik for donationen, der gjorde det muligt for os at planlægge udflugten.

Tamilske organisationer støtter børnenes uddannelse på Sri Lanka

VBVO er startet på et nyt projekt. Projektet skal hjælpe endnu flere børn til skolegang uden afbrydelser pga. økonomiske trængsler.

Mange af jer kender allerede vores ”VBVO fadder ” projekt, hvor flere af vores medlemmer støtter et barns uddannelse med månedlig bidrag. Det nye projekt er et led i samme koncept, men her det foreninger/organisationer her i Danmark, som støtter en gruppe børn på Sri Lanka.

Dette projekt er første omgang startet med 30 skolebørn, som alle påvirkes af familiens økonomiske problemer. Mange af børnene har kun én forælder til at forsøge og mange af dem har mange søskende. Lønnen fra alene moderen eller faderen er ikke tilstrækkelig til at dække alle familiens behov og derfor går det ud over børnenes uddannelser. Nogle af børnene går i skole uden at medbringe alle skoleredskaber, mens andre ligefrem mangler skoleuniform og derfor er forhindret i at deltage i undervisningen. Mange af børnene har ikke mulighed for at deltage i aftenundervisning som deres jævnaldrene, da den form for ekstra undervisning oftest er forbundet med en udgift. Disse forhindringer gør, at børnene kommer bagud i forhold deres skolekammerater, og hvis problemerne ikke bliver løst, ender mange af disse børn i bunden af samfundet.

DSC04686 DSC04704

DSC04722 DSC04724

VBVO har i samarbejde med vores partnere på Sri Lanka udvalgt en hel række børn, som alle trænger til økonomisk støtte for, at deres skolegang bliver optimal. Foreløbigt har 3 tamilske organisationer her i Danmark valgt at støtte i alt 30 børn med et månedligt bidrag pr. barn på 65 danske kr.

De tre organisatione er alle tamilske. To af organisationer har lokaladresse i Herning og Ikast samt det 3. hedder Pulanpeyar Velanai Makkal.

Den 5. oktober 2014 blev projektet sat i værk på Sri Lanka med et møde. Til mødet deltog de 30 skoleelever, deres forældre eller værger samt repræsentanter fra VBVOs samarbejdspartere. Mødet omhandlede dels formålet med projektet, hvor støtten kom fra, samt hvad eleverne og forældrene kunne forvente. På mødet blev der desunden givet en bankbog til hvert af de 35 børn, hvor bankbogen var udstedt i elevernes og deres forælder/værgers navn. Hver måned vil støtten blive overført til børnenes konto, som de skal bruge i forbindelse med deres uddannelse.

DSC04695 DSC04754

I VBVO er vi rigtig glade for, at dette projekt er sat i gang. Det vil gavne flere børn til at få en uddannelse. Vi vil også takke de organisationer, som har taget ansvar for de 30 børn. VBVO har modtaget takkebreve fra alle 30 børn, som vi har videresendt til organisationerne. Her beskrives børnenes situationen af dem selv og deres takkenemmelighed for støtten.

VBVO håber på, at endnu flere organisationer vil tilslutte sig dette projekt og støtte børnene til en nemmere og lysere fremtid.

Thanks_Letter_EX

 

VBVO Fadder

Hvorfor blive VBVO-fadder?
Som VBVO-fadder hjælper du dem, der har brug for din hjælp. Det er børn og unge, der kommer fra krigsramte familier og som ikke har de fornødne økonomiske ressourcer til at gennemføre en uddannelse. For børnene og de unge er uddannelsen dog en udvej fra fattigdommen og de traumatiske oplevelser fra krigen. Med din hjælp kan de finde vejen til en lysere fremtid.

Se mere på følgende: VBVO Fadder