Nødhjælp

VBVO hjælper familier ramt af oversvømmelse

155 fattige familier i det østlige Sri Lanka har modtaget nødhjælp gennem VBVO. Nødhjælpen er en lille trøst for familierne, som er flygtet fra deres hus og hjem i disse dage pga. de enorme regnmængder.  

I de seneste uger har der været meget nedbør i det østlige og centrale dele af Sri Lanka. Dette har medført at floderne og søerne er gået over deres breder og mange huse er blevet oversvømmet. Især er de tamilske områder flere steder i landet blevet hårdt ramt. Dette gælder ikke mindst for landsbyerne i provinsen Pattipalai i det østlige Mattakkillappu. Her er familierne også flygtet fra deres hjem for at komme væk fra oversvømmelserne.

VBVO identificerede i alt 155 fattige familier i 2 landbyer i Pattipalai, som har været svært ramt af oversvømmelserne. Disser familier fik tildelt nødrationer med råvarer til madlavning via VBVOs medarbejdere på Sri Lanka. Nødrationerne bestod bl.a. af ris, soyameat, nudler, linser m.m. I alt blev der doneret nødhjælp til en værdi af 1500 LKR til hver familie.

VBVO håber på, at denne hjælp er en lille trøst i den svære tid hos disse familier, som allerede i forvejen lider af fattigdom. Den fyldstgørende rapport samt yderligere billeder kan ses på følgende link: Oversvømmelse på Sri Lanka

VBVO giver nødhjælp til ofrene i Chennai

I disse dage oplever Indien et af de værste oversvømmelser nogensinde. I den sydlige stat Tamil Nadu er oversvømmelserne lige nu så massive at dødstallet er over 250 og mere end 5 millioner tamilere er for-drevne fra hus og hjem. Oversvømmelserne er specielt gået ud over de mange tamilere fra underklassen og de helt fattige. Husene er blevet jævnet med jorden, pga. de typisk konstrueret med træ og lign materiale og ikke beton og mursten.

De intern fordrevne tamilere er huset rundt i Chennai i midlertidige offentlige bygninger. Mange af tamil-erne har mistet al deres ejendom og er nu afhængig af nødhjælp udefra.

DSC_0047

DSC_0059

VBVO har i samarbejde en lokal børneorganisation indsamlet data på børn som er intern fordrevne og som er huset i midlertidige lejr. Herefter blev der købt myggenet, varme tæpper, håndklæder samt kiks, som først blev pakket ind og derefter uddelt til i alt 200 børn på 3 forskellige midlertidige lejr i Chennai.

DSC_0231

DSC_0085

DSC_0091

DSC_0087

DSC_0119

DSC_0313

VBVO vil gerne yde yderligere hjælp til de tamilske ofre i Chennai og har derfor startet en indsamlingskampagne via vores facebookside: Oversvømmelse i Chennai.

Vi håber at også du vil støtte de tamilske ofre i Chennai.

VBVO sørger for rent drikkevand til børnefamilier

På trods af at rent drikkevand er livsnødvendigt for mennesket, tager børn og unge herhjemme i Danmark det for givet, da vi blot kan åbne for vandhanen og få noget rent vand at drikke. Men hele 2/3 af verdensbefolkningen lever under så dårlige kår, at de ikke har adgang til rent drikkevand.

Desværre er dette også et grundlæggende problem i de tamilske landsbyer på Sri Lanka. I 2 forstæder i landsbyen Araali i Vaddukoddai har drikkevandet i brøndene været så forurenede grundet grundvandsforholdene, at det ikke var drikkeegnet. Velhavende familier i området har kunnet betale sig til rent drikkevand, men de fattigste og mest udsatte familier og børn blev svigtet.

VBVO har derfor gennem den seneste måned arbejdet for, at også de fattige familier og dermed også børn har adgang til rent drikkevand i 2 forstæder i Araali. I den ene forstad bor lidt mere end 300 familier og i den anden lidt over 80 familier. Heraf er de fleste børnefamilier. Adgang til rent drikkevand har været et længere problem for familierne og til trods for, at familierne tilsammen har forsøgt at løse problemerne, er det endnu ikke lykkedes.

6

7

VBVO har i en af forstæderne sørget for etablering af et vandpumpeanlæg. I den ene forstad til Araali var grundvandet rent nok til installering af et sådant anlæg. Efter boring af vandhullet, blev vandpumpeanlægget installeret og i slutningen af oktober måned blev anlægget åbnet for områdets ca. 300 familier. Åbningen blev fejret sammen med den tamilske ”Pongal”. Herved sikres rent drikkevand til disse samt til forbipasserende uden omkostning og uden begrænsning.

 2

I den anden mindre forstad er rent grundvand ikke tilgængelig. Derfor har VBVO sørget for at opstille 2 vandtanke af hver 1000 L i forstaden. I samråd med det lokale råd bliver vandtankene dagligt forsynet med vand, så vandtankene altid er fyldt. Vandet transporteres fra mere fjerne områder, hvor det er nemmere tilgængelig. VBVO har sørget for udlevering af vanddunke til de berørte familier i forstaden. I et år vil vandtankene blive forsynet med vand dagligt, uden omkostninger for byens familier. VBVO har sammen med det lokale råd aftalt, at hver familie i byen betaler en mindre vandafgift månedlig, som fremadrettet skal sørge for at vandtankene altid bliver forsynet med rent drikkevand.

1

22

 

Det er en menneskeret at kunne få rent vand og leve under sanitære forhold. Ethvert barn, uanset status og herkomst har ret til rent vand, overlevelse, sundhed og en bedre fremtid. Det er netop børnene der bliver hårdest ramt af urent vand og dårlig sanitet. Begge dele er direkte årsag til de vandbårne sygdomme som maveinfektioner med svær diarre og leverbetændelse, som kan være fatale for specielt de små børn. Rent vand er således vigtig til både forebyggelse mod infektioner og samtidig livsnødvendig for kroppen. VBVO tror og håber på, at dette arbejde har sikret byens borgere mod en hel række sygdomme. Dette arbejde har kun været muligt for VBVO pga. det støtte og bidrag vi får fra vores medlemmer og frivillige.

VBVO´s nødhjælp til Amparai Distrikt

I disse dage er flere hundrede tamilske familier og deres børn fortsat tvunget væk fra deres normale hverdag, pga. ødelæggelser som blev forårsaget af oversvømmelser og flodbølge primært i de østlige provinser bestående af Amparai, Batticaloa og Trincomalee  i juledagene og siden også i andre kystnære tamilske områder.

Ifølge DMC (Disaster Management Centre) fra de tamilske distrikter er knap 200.000 personer påvirket af flodbølgerne og dødstallet er over 20.

VBVO’s har ydet nødhjælp til børnefamilier i Amparai distrikt, som er blevet ramt af flodbølgerne. Dette primært ved at give mælkepulver, da prisen og anskaffelse af dette er en forhindring for flere børnefamilier pga. oversvømmelsernes ødelæggelser

Nedenunder er vist billeder i forbindelse med levering af nødhjælp til de berørte børnefamilier.

                    

 

Nødhjælp til børnene ramt af oversvømmelse

Byerne Sengaladi Rameshpuram, Kanapathipillay Landsby og Ijangeni i Batticaloa området er ramt af kraftig oversvømmelse. Mange børn sulter og er underernæret. Gennem VBVO gav STA Solidarity Foundation børnene i byerne mælkepulver. De glæde børn kan ses på billederne for neden.

.