Ilanthalir

Dimissionsfest for afgangselever (OL) – ILANTHALIR

VBVO driver 5 frie undervisningscentre på Sri Lanka i dag. Det største af disse er placeret i byen Oddussuddan i distriktet Mullaitheevu. Knap 250 børn fra fattige hjemmeforhold i de nærliggende byer får gratis eftermiddagsundervisning på centret, som supplement til deres skoleundervisning. Antal af elever på centeret siden dens begyndelse har varieret, men elever i de øverste klassetrin er kun stigende. Og ILANTHALIR centeret afholdte i denne måned en lille æresfest for netop de elever, som færdiggjorde deres 11. klassetrin – også kaldet OL (ordinary level).

 

I alt 39 elever har gennem dette skoleår fulgt undervisningen, som ILANTHALIR centeret i Oddussuddan har tilbudt dem gratis. Og disse 39 elever har netop bestået deres eksamen, hvoraf 4 elever har bestået med ekstraordinær udmærkelse. Alle 39 elever blev inviteret sammen med deres forældre til en dimissionsfest, hvor de blev lykønsket med en medalje for deres eksamen fra ILANTHALIR’s bestyrelse. Derudover fik eleverne doneret skolemateriale til deres videre skolegang.

I løbet af festen blev der udtrykt ønske fra flere elever samt forældre, at ILANTHALIR centeret også burde få undervisningen op at stå for 12. klassetrin – også kaldet AL (advanced level). Dette svarer til det danske gymnasiumniveau. Består man således 12. klassetrin bliver eleverne studenter og kan afhængig af deres karakterer vælge en videregående uddannelse. På nuværende tidspunkt kører flere af 12. klasses elever fra omegnen langt med bus for at få eftermiddagsundervisning. Ønsket blev taget til efterretning af bestyrelsen, som sammen med VBVO allerede har indledt arbejdet med at vurdere om det muligt.

Dagen blev afsluttet med en festmåltid til alle de fremmødte.

Ilanthalir i Oddusuddan udtages til “e-kalvi”

JUGA-VICTORIA Inc. er en organisation med hovedsæde i Australien og stiftet af tamilske studerende. Organisation arbejder for at forbedre undervisningen i de tamilske områder på Sri Lanka. JUGA-VICTORIA Inc genneføre årligt projektet “e-Kalvi”. Projektet går ud på at udvælge enkelte undervisnings-centre på Sri Lanka, hvor børnene får kendskab til det at anvende digitale medier i undervisningen.

I løbet af vinter 2017 ansøgte VBVOs Ilanthalir i Oddusuddan om at blive udtaget. Kravene til udtagelse er bl.a. at centrene er velfungerende og at der er mulighed for at implementere de digitale værktøjer i undervisningen.

Her i 2018 blev Ilanthalir i Oddusuddan udvalgt og i løbet af februar måned ankom holdet fra JUGA-VICTORIA Inc. til vores undervisningscenter. De brugte 2 hele dag med børnene, hvor børnene fik kendskab til at arbejde med IPads samt computer. Undervisningen var primært målrettet de ældste elever på henholdsvis 10. og 11. klassetrin.

Første dag tog børnene rigtigt godt imod de digitale medier og undervisningen gennem dem. Næste dag ankom holdet med en række digitale materialer som de donerede til Ilanthalir i Oddusuddan til en værdi af lidt over 5000 danske kroner. Materialerne var bl.a. én bærbar computer, én multifunktions printer, IPads, videomateriale til undervisning samt e-bøger til undervisning.

VBVO betragter selve udtagelse som en succes og anderkendelse af det gode arbejde bag Ilanthalir i Oddusuddan specielt af bestyrelsen og holdet på Sri Lanka. Ilanthalir i Oddusuddan vil fremadrettet forsøge at anvende de donerede digitale materialer mere og mere i undervisning.