You are here: Home // Del Glæden, Nyheder // Del glæden – Mad til de blinde på fødselsdagen

Del glæden – Mad til de blinde på fødselsdagen

”Uthayam Assosiation of Visually Handicapped” er et center, der tager sig af unge og ældre blinde tamilere i byen Nochchimunai i Batticaloa på Sri Lanka. Disse synshandicappede tamilere har ingen pårørende, der er i stand til at yde omsorg for dem eller pleje dem. Centret forsøger med støtte fra diverse donorer at give den nødvendige omsorg til de blinde tamilere, som er i deres varetægt.

1  2  5

I denne forbindelse har der pga. manglende donation været problemer med at skaffe mad nok til alle de bosiddende på centret. Derfor var det en stor glæde for centret, at Sukunenthiran Markandu som onkel ønskede at give sine 2 nevøer, henholdsvis Shanthos Magendran på 11 år samt Piradis Sritharan på 9 år, en gave, ved at donere penge til projektet ”Del glæden” på deres vegne. Ligeledes valgte Frida, bosiddende i byen Struer, også at yde støtte til ”Del glæden” på sin fødselsdag. Begge donationerne blev anvendt til, at de blinde på ”Uthayam Assosiation of Visually Handicapped”- centret kunne få deres daglige måltider. Donationerne gjorde, at centret fik leveret tilstrækkelig mad til en hel måned. Glæden ved fødselsdagen blev således videregivet ved at glæde de blinde i ”Uthayam Assosiation of Visually Handicapped”-centret, ved at gøre dem mætte.

4  7  6

VBVO takker for donationerne og håber på, at også andre vil dele ud af deres glæder.

Copyright © 2011 Verdens Børns Velfærdsorganisation. All rights reserved.