You are here: Home // Nyheder, VBVO-Fadder // VBVO-FADDER – Det årlige møde med VBVO-Børnene

VBVO-FADDER – Det årlige møde med VBVO-Børnene

VBVO-Fadder projektet har til formål at understøtte børn fra fattige familier under deres skolegang, så børnene alene kan koncentrere sig om dannelsen. VBVO hjælper i dag 180 børn med månedlig økonomisk støtte til skoleudgifter gennem VBVO-Fadder.  

Mange børn på Sri Lanka mangler de optimale forhold under deres uddannelse på grund af familiernes fattigdom. Hovedparten af familierne kan alene skaffe sig mad med deres daglige indtægt og har derfor sjældent overskud i økonomien til også at købe de optimale skoleremedier til børnenes skolegang. Dette går ud over børnene uddannelse og dermed også børnenes fremtid. På Sri Lanka er der fri offentlig skolegang, men familierne skal selv sørger for skoleremedier inkl. skoleuniform til børnene. Nogle skoler er så strenge, at man ikke må deltage i undervisningen uden korrekt skoleuniform. I de ældre klassertrin kan der yderligere være udgifter til transport og bolig, specielt hvis børnene læser langt væk fra deres bosted. Herudover går alle skolebørn på Sri Lanka til privat undervisningshjælp efter skole og i weekenderne. Disse undervisningshjælp foregår altid i privat regi, hvorfor børnefamilierne også må forsøge at skaffe penge til dette.

VBVO-Fadder projektet er netop fungerende for at imødekomme nogle af disse udgifter hos de fattige familier og dermed forbedre uddannelsessituationen for børnene og studerende. Gennem VBVO-Fadder hjælper man som Fadder et VBVO-Barn med regelmæssig støtte til dets skoleudgifter. Fadderen får kontaktoplysninger på barnet og kan kontakte barnet. Barnet sørger for at skrive 1-2 breve til fadderen i løbet af året og alle VBVO-Fadder får tildelt et digitalmappe, hvori oplysningerne om børnene og deres breve vil være at finde. Disse oplysninger kan tilgås til enhver tid.

Én gang om året samles børnene med deres familier ét central sted, hvor VBVO-hjælpere informerer dem om projektet samt evt. uregelmæssigheder i kommunikationen, som vi ønsker at optimere. Derudover har børnene og deres forældre også mulighed for at tilkendegive deres bekymringer og invendinger. Børnene plejer desuden til dette denne begivenhed skrive et brev til deres respektive VBVO-Fadder her i Danmark. Se et af brevene her – Abinaya.

Hvis man ønsker at støtte skolegangen gennem VBVO-Fadder, kan man blive medlem af VBVO via dette link: Medlemsskab.

Copyright © 2011 Verdens Børns Velfærdsorganisation. All rights reserved.